Помажемо расту света од 1983

Двоструко гвожђе/Т-челик/Х-шипка